Podrobnosti o ponuke

Práca:
Technik BOZP a životného prostredia
Číslo profilu:
PR/019298
Popis spoločnosti:
Klientom je zahraničná výrobná spoločnosť pôsobiacia mimo automobilového priemyslu.
Miesto výkonu práce:
Veľká Ida
Pracovné zaradenie:
Production
Popis práce:
poskytovať usmernenie, pokyny, vzdelávanie a dozerať na dodržiavanie prac. postupov
zodpovednosť za identifikáciu nebezpečných podmienok na pracovisku a navrhovať opatrenia pre optimalizáciu podmienok BOZP
zodpovednosť za implementáciu firemných štandardov BOZP, požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia (ŽP)
udržiavanie integrovaného systému riadenia bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia podľa ISO 14001 a OHSAS 18001
vykonávať kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov, hygieny práce, ŽP a zabezpečiť nápravné opatrenia pri nedostakoch
zabezpečnie evidencie, šetrenie udalostí súvisiacich s porušením predpisov
viesť zamestnancov a pomáhať im pri identifikovaní problému, riešení a zavádzaní nápravných opatrení
· spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnymi úradmi, koordinácia dodávateľských prác
Požiadavky:
VŠ vzdelanie v danej oblasti prípadne iné + relevantná prax
2-ročné skúsenosti na podobnej pozícii vo výrobnej spoločnosti
komunikatívna úroveň anglického jazyka
osvedčenie bezpečnostného technika - podmienkou
znalosť aktuálnych právnych noriem v oblasti BOZP a ŽP
PC a MS Office - pokročilý
proaktívna, dynamická osobnosť, výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, samostatnosť
Typ práce:
full-time
A1 Payrolling v Holandsku Agentúra práca v polnohospodárstve Polnohospodárske práce Amsterdam Asscher "Predpokladat Odhad" Vysielanie kariéra CNC operátor CNV Zazmluvnovanie Cezhranicné vysielanie "Cezhranicné zamestnávanie zamestnávanie v zahranicí" zarábat Zarábat peniaze v Holandsku agentúra východnej Európy pracovná agentúra Executive search Fairproduce Flexibilné zamestnávanie FNV Pristahovalci v Holandsku Gerard Koolen Dobré ráno Dobré ráno Najlepšie platené brigády letná brigáda Holandsko HR spolocnost v Holandsku HR spolocnost v Rumunsku HR spolocnost na Slovensku HR Rumunsko ludské zdroje Hladám si prácu Hladám si prácu v Holandsku Hladám pracovníkov Hladám zamestnancov Hladám ludí Chcem pracovat v Holandsku Cudzinci v Holansku Práca v Holandsku Práca v Holandsku Práca v Holandsku KPMG Lugera má najlepšiu povest strojárstvo Mechanik minimálna pláca minimálna mzda NEN 4400-2 Otto externé spracovanie mzdy pracovná agentúra Personálny lízing umiestnenie Polsko Polská agentúra Rumunsko Rumunská agentúra Zamestnanci rumuskej agenúty SBA Vyhladávanie a výber Vysielanie Slovenská agentúra Slovensko SNA Zber jahôd leto práca pocas leta technické ponuky práce Docasná práca Docasné pridelenie Docasné zamestnávanie Agentúry docasného zamestnávania Docasná práca Najlepšie pracovné agentúry Najlepšie personálne agentúry rumunsko Najlepšia agentúra docasného pridelenia Holandsko Zber rajcín Zber paradajok tulipány Zvárac Pekné ubytovanie pre docasne pridelených zamestnancov Dobre platené brigády WML mzdy pracovné agentúry Práca v polnohospodárstve a v záhradníctve Pracuj v Holandsku Pracuj v Holandsku servis práce práca v zahranicí pracovné prázdniny Práca v strojárstve